1. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir Epirkimas.lt sudaroma nuo momento, kai Klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

3. Jei Epirkimas.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Klientui užsakytos prekės, Epirkimas.lt įsipareigoja pasiūlyti Klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Epirkimas.lt įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Kliento užsakymą.

4. Po to, kai Epirkimas.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Epirkimas.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei Klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Epirkimas.lt raštu ar elektroniniu paštu info@epirkimas.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Kliento galimybės naudotis www.epirkimas.lt elektronine parduotuve bus ribojamos.

6. Epirkimas.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

7. Epirkimas.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
- fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
- jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
- juridiniai asmenys.

8. Draudžiama:
- kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Epirkimas.lt elektroninės parduotuvės savininko sutikimo;
- naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios elektroninės parduotuvės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Epirkimas.lt sistemos veiklą.

9. Nurodydami savo duomenis, Klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

10. Klientai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį. Prieš išsiunčiant pirmąjį užsakymą, Epirkimas.lt susisiekia su Klientais telefonu.

11. Epirkimas.lt pasilieka teisę:
- koreguoti elektroninėje parduotuvėje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
- riboti Klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia elektronine parduotuve;
- retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus Kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
- jei Klientas neatsiima prekės iš Epirkimas.lt per 2 mėn. ir jeigu yra žinomas Kliento banko sąskaitos numeris, pinigai grąžinami Klientui, o prekė toliau nebesaugoma.
- jei Kliento banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami. Epirkimas.lt apie tai informuoja Klientą turimais kontaktais, o prekė toliau nebesaugoma.
- asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

12. Klientai, pirkdami prekes Epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis ( Garantija, grąžinimas ), pirkimo ir pristatymo taisyklėmis ( Pirkimas ir pristatymas ) ir pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis ( Pirkimas išsimokėtinai ).

13. Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

14. Klientai patvirtina, jog jiems yra žinoma jų teisė tikrinti įsigyjamą prekę jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. Nepatikrinus prekės jos atsiėmimo metu, Epirkimas.lt turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl prekės nepriimti. Klientas turi sudaryti kurjeriui visas sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o Klientas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka Klientui.

15. Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos Epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje patalpintoje nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

16. Prekių kiekiai yra riboti.

17. Epirkimas.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Epirkimas.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Epirkimas.lt nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Epirkimas.lt aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Epirkimas.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

18. Jeigu prekės kaina elektroninėje parduotuvėje ir fizinėje parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga yra fizinės parduotuvės kaina.

19. Prekės kaina matoma www.epirkimas.lt gali pasikeisti bet kuriuo metu dėl duomenų sinchronizavimo iš tiekėjų. Duomenų sinchronizavimas vyksta 24 val. per parą.

20. Reklamose kainos, kiekiai, kita informacija apie prekes gali skirtis dėl duomenų sinchronizavimo, kuris vyksta 24 val. per parą, ir nesutapti su www.epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje pateikiama informacija. Teisinga informacija laikytina, kuri pateikta www.epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje.

21. ŠIOMS TAISYKLĖMS YRA TAIKOMA LR TEISĖ. VISI NESUTARIMAI, KILĘ DĖL ŠIŲ TAISYKLIŲ VYKDYMO, YRA SPRENDŽIAMI DERYBŲ KELIU. NEPAVYKUS SUSITARTI, NESUTARIMAI YRA SPRENDŽIAMI LR ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA.

22. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (kontaktai ČIA).
Pastaba: visais atvejais Klientų prašome pirmiausiai kreiptis į Epirkimas.lt.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:
Tel.: +370 37 331923
El. p.: info@epirkimas.lt
Darbo laikas: I-V 9-18:00 val.
Pilna kontaktinė informacija ir žemėlapio nuoroda ČIA.