Netatmo_lauko_kameros_ir_kita_iranga
Netatmo_lauko_kameros_ir_kita_iranga
Netatmo_lauko_kameros_ir_kita_iranga
Netatmo_lauko_kameros_ir_kita_iranga
Netatmo_lauko_kameros_ir_kita_iranga
Netatmo_lauko_kameros_ir_kita_iranga

TAISYKLĖS

1. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir Epirkimas.lt sudaroma nuo momento, kai Klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

3. Jei Epirkimas.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Klientui užsakytos prekės, Epirkimas.lt įsipareigoja pasiūlyti Klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Epirkimas.lt įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Kliento užsakymą.

4. Po to, kai Epirkimas.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Epirkimas.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei Klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Epirkimas.lt raštu ar elektroniniu paštu info@epirkimas.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Kliento galimybės naudotis www.epirkimas.lt elektronine parduotuve bus ribojamos.

6. Epirkimas.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

7. Epirkimas.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
- fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
- jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
- juridiniai asmenys.

8. Draudžiama:
- kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Epirkimas.lt elektroninės parduotuvės savininko sutikimo;
- naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios elektroninės parduotuvės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Epirkimas.lt sistemos veiklą.

9. Nurodydami savo duomenis, Klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

10. Klientai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį. Prieš išsiunčiant pirmąjį užsakymą, Epirkimas.lt susisiekia su Klientais telefonu.

11. Epirkimas.lt pasilieka teisę:
- koreguoti elektroninėje parduotuvėje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
- riboti Klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia elektronine parduotuve;
- retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus Kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
- jei Klientas neatsiima prekės iš Epirkimas.lt per 2 mėn. ir jeigu yra žinomas Kliento banko sąskaitos numeris, pinigai grąžinami Klientui, o prekė toliau nebesaugoma.
- jei Kliento banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami. Epirkimas.lt apie tai informuoja Klientą turimais kontaktais, o prekė toliau nebesaugoma.
- asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

12. Klientai, pirkdami prekes Epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis ( Garantija, grąžinimas ), pirkimo ir pristatymo taisyklėmis ( Pirkimas ir pristatymas ) ir pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis ( Pirkimas išsimokėtinai ).

13. Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

14. Klientai patvirtina, jog jiems yra žinoma jų teisė tikrinti įsigyjamą prekę jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. Nepatikrinus prekės jos atsiėmimo metu, Epirkimas.lt turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl prekės nepriimti. Klientas turi sudaryti kurjeriui visas sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o Klientas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka Klientui.

15. Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos Epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje patalpintoje nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

16. Prekių kiekiai yra riboti.

17. Epirkimas.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Epirkimas.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Epirkimas.lt nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Epirkimas.lt aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Epirkimas.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

18. Jeigu prekės kaina elektroninėje parduotuvėje ir fizinėje parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga yra fizinės parduotuvės kaina.

19. Prekės kaina matoma www.epirkimas.lt gali pasikeisti bet kuriuo metu dėl duomenų sinchronizavimo iš tiekėjų. Duomenų sinchronizavimas vyksta 24 val. per parą.

20. Reklamose kainos, kiekiai, kita informacija apie prekes gali skirtis dėl duomenų sinchronizavimo, kuris vyksta 24 val. per parą, ir nesutapti su www.epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje pateikiama informacija. Teisinga informacija laikytina, kuri pateikta www.epirkimas.lt elektroninėje parduotuvėje.

21. ŠIOMS TAISYKLĖMS YRA TAIKOMA LR TEISĖ. VISI NESUTARIMAI, KILĘ DĖL ŠIŲ TAISYKLIŲ VYKDYMO, YRA SPRENDŽIAMI DERYBŲ KELIU. NEPAVYKUS SUSITARTI, NESUTARIMAI YRA SPRENDŽIAMI LR ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA.

22. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (kontaktai ČIA).
Pastaba: visais atvejais Klientų prašome pirmiausiai kreiptis į Epirkimas.lt.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:
Tel.: +370 37 331923
El. p.: info@epirkimas.lt
Darbo laikas: I-V 9-18:00 val.
Pilna kontaktinė informacija ir žemėlapio nuoroda ČIA.

_____________________________________________________

PRIVATUMO POLITIKA

ĮVADAS

1. UAB „ETOPAS“, juridinio asmens kodas 134938517, buveinės adresas Jonavos g. 68B, LT-44191 Kaunas, Lietuva (toliau – Bendrovė) yra Internetinės parduotuvės www.epirkimas.lt valdytojas.
2. Bendrovei yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės Naudotojo pasitikėjimas Bendrove, Bendrovės valdoma Internetine parduotuve bei joje parduodamomis prekėmis ir/ar per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Bendrovės Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Bendrovės veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Bendrovės pareigas.
3. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetine parduotuve ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Bendrovės Internetine parduotuve.
4. Pažymime, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės parduotuvės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinėje parduotuvėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
5. Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis El. paštu: info@epirkimas.lt
6. Detalesnę informaciją apie Bendrovę ir Bendrovės kontaktinius duomenis galite rasti Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje „KONTAKTAI“, taip pat žemiau šiame dokumente.
7. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Valdytojas – Bendrovė, t. y. UAB „ETOPAS“, juridinio asmens kodas 134938517, buveinės adresas Jonavos g. 68B, LT-44191 Kaunas, Lietuva, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
2. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.epirkimas.lt
3. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinėje parduotuvėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Bendrovės parduodamų prekių ir/ar gauti Bendrovės teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis.
4. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
6. Internetinės parduotuvės paskyra - tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinėje parduotuvėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
7. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
9. Bendrovės partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Bendrovei, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

1. Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:
- Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
- Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetine parduotuve;
- Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų.
2. Bendrovės Internetinės parduotuvės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Bendrovei šiais atvejais:
- Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje;
- Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Bendrove metu.
3. Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Bendrovė Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Bendrovės Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis.
4. Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Bendrovė gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Bendrovė iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. Bendrovė gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

1. Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
- Elektroninės prekybos Bendrovės Internetinėje parduotuvėje vykdymo tikslu;
- Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
- Paslaugų teikimo tikslu;
- Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
- Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu (atliekamas garso įrašymo darymas).
2. Bendrovė Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

1. Bendrovė savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:
- Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens pajamų dydis, asmens paso numeris, asmens šeiminės padėties duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinėje parduotuvėje vykdymo tikslu;
- Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
- Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Bendrovės Internetinėje parduotuvėje, teikimo tikslu;
- Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
- Bendrovės teisėto intereso teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.
2. Bendrovė pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt.

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

1. Bendrovė užtikrina, laikosi ir gerbia Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:
- teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
- teisę gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
- teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
- teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Bendrovės valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
- teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Bendrovei nebereikia Naudotojo Asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
- teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Bendrovė šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Bendrovė įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Bendrovės interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
- teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Bendrovė šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
- teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
2. Bendrovė informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Bendrovė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
3. Bendrovė atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva.
4. Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Bendrovė įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Bendrove.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

1. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:
- Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinėje parduotuvėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės Internetine parduotuve;
- Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Bendrovės organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;
- Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
- Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;
- Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.
2. Bendrovė deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Bendrovė sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

1. Bendrovė naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
2. Bendrovė informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.
3. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
4. Bendrovė ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.
- Atkreipiame dėmesį, kad bendravimo realiu laiku paslaugos mūsų tinklalapyje teikėjas yra smartsupp. Apie šios paslaugos tiekėjo privatumo politiką galite pasidomėti ČIA.
- Naujienlaiškių siuntimo mailchimp tiekėjo privatumo politiką rasite ČIA. Atkreipiame dėmesį, kad šis paslaugos teikėjas yra įmonė įsisteigusi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Primename, kad ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse. Šiuo metu egzistuojantis Europos Sąjungos mastu priimtas sprendimas dėl tinkamo lygio apsaugos užtikrinimo duomenis perduodant į JAV neapima visų be išimties JAV įsisteigusių įmonių (tuo pačiu neapima ir šio konkretaus paslaugų teikėjo). Šiam konkrečiam paslaugų teikėjui taip pat nėra nustatytos tinkamos apsaugos priemonės duomenų apsaugos reglamento prasme. Internetinės parduotuvės lankytojai, kurie nepageidauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi pasitelkiant šį teikėją, turėtų naujienlaiškių atsisakyti (atsisakymo būdai pateikti žemiau esančiame skyriuje "TIESIOGINĖ RINKODARA").
5. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Bendrovės Internetinės parduotuvės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Bendrovę.
6. Bendrovė siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Bendrovės Internetinės parduotuvės naudojimosi aplinkybėmis, Bendrovė neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.
7. Tuo atveju, jeigu Bendrovė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Bendrovė privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

1. Bendrovė rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.
2. Bendrovė pažymi, kad nors Bendrovė stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

1. Bendrovės Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Bendrovė sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų.
2. Tačiau Bendrovė pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Bendrovei savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Bendrovės Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyt prekę ar paslaugą.
3. Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Bendrovei asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Bendrove telefonu +370 37 331923 ar el. paštu info@epirkimas.lt.

TIESIOGINĖ RINKODARA

1. Bendrovė, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute.
2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
3. Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali:
- prisijungti prie savo Paskyros, esančios Internetinėje parduotuvėje ir Paskyros lange „Jūsų asmeniniai duomenys“, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Gauk pasiūlymus iš mūsų partnerių“, ir/ar teiginio „Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį“, bei paspausti mygtuką „Išsaugoti“;
- rašyti elektroninį laišką adresu info@epirkimas.lt arba skambinti bendruoju Bendrovės klientų konsultavimo telefonu +370 37 331923 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
- atsisakyti naujienlaiškio paspausdamas atsisakymo nuorodą esančią laiške.
- atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
4. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
5. Naudotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais informuojant apie tai Bendrovę el. paštu info@epirkimas.lt arba klientų konsultavimo telefonu +370 37 331923.

SLAPUKAI

1. Siekiant, kad Naudotojui Bendrovės Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
2. Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.
3. Bendrovės naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrovė nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Naudotojų dėmesį, kad kai kurie Bendrovės Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Naudotojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrovės Partnerį.
4. Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Bendrovės Internetinėje parduotuvėje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

UAB „ETOPAS“
Juridinio asmens kodas 134938517
Jonavos g. 68B, LT-44191 Kaunas

Tel.: +370 37 331923
El. p.: info@epirkimas.lt
Pilna kontaktinė informacija ir žemėlapio nuoroda ČIA.

_____________________________________________________

PIRKIMAS IR PRISTATYMAS

Prisijungimas / registracija
- Užsiregistruokite ČIA, įrašydami el. pašto adresą, Jūsų pasirinktą slaptažodį ir kitus duomenis bei pažymėdami reikiamus langelius.
- Po sėkmingos registracijos į Jūsų nurodytą el. paštą bus išsiųstas registracijos patvirtinimo laiškas.

Prekių pirkimas
- Išsirinkite pageidaujamą prekę / prekes ir paspaudę "Į krepšelį" susiformuokite prekių krepšelį.
- Atsidariusiame lange spauskite "Pereiti prie apmokėjimo".
- Jei turite nuolaidos kodą, spauskite ant užrašo "Turite nuolaidų kodą?", atsidariusiame lange įveskite nuolaidos kodą ir spauskite "Pridėti".
- Įsitikinkite, kad krepšelyje yra prekės, kurias pageidaujate įsigyti ir spauskite "Pereiti prie apmokėjimo".
- Nurodykite pristatymo adresą (norėdami padaryti dovaną, galite rašyti bet kokį pageidaujamą pristatymo adresą).
- Jei norite pridėti naują pristatymo adresą, spauskite "+pridėti naują adresą".
- Jei sąskaitos adresas skiriasi nuo pristatymo adreso, spauskite "Sąskaitos adresas skiriasi nuo pristatymo adreso" ir įveskite reikiamus duomenis.
- Jei pageidaujate gauti sąskaitą faktūrą, įrašykite įmonės rekvizitus į atitinkamus laukus ir pastabų lauke įrašykite "Reikalinga sąskaita faktūra".
- Pasirinkite pristatymo būdą (pristatymo būdai išvardinti žemiau).
- Jei pasirinkote pristatymo būdą "Omniva paštomatai", į pastabos lauką BŪTINAI įrašykite paštomato adresą.
- Jei norite prekę padovanoti, mielai ją įpakuosime. Jums tereikia pasirinkti paslaugą pažymint langelį, esantį žemiau užsakymo pastabos lauko. Paslaugos kaina - 3.63€.
- Jei susipažinote ir sutinkate su internetinės parduotuvės Epirkimas.lt taisyklėmis ir privatumo politika, spauskite mygtuką "UŽSAKYMAS SU ĮSIPAREIGOJIMU APMOKĖTI".
- Pasirinkite apmokėjimo būdą (apmokėjimo būdai išvardinti žemiau).
- Atsidariusiame lange peržiūrėkite savo pirkinius, įsitikinkite, kad užsisakote būtent tokias prekes, kokias pasirinkote. 

SVARBU:
- Jei pasirinkote mokėjimo būdą "Mokėjimas bankiniu pavedimu", banko pavedime būtinai nurodykite užsakymo numerį (ID), kurį rasite į Jūsų el. paštą atsiųstame laiške arba prisijungę prie internetinės parduotuvės, skiltyje "Užsakymų istorija". Šioje skiltyje galėsite stebėti savo užsakymo būklę (pvz. siunčiama, pristatyta, sustabdyta ar pan.)
- Jei pasirinkote mokėjimo būdą "GF Lizingas", detalesnę informaciją ir pirkimo instrukciją VIDEO bei PDF formatu rasite ČIA

Papildomos paslaugos
- Jei norite prekę padovanoti, mielai ją įpakuosime. Jums tereikia pasirinkti paslaugą atliekant užsakymą. Paslaugos kaina - 3.63€.

Pranešimų gavimas
- Bet kuriuo sėkmingo užsakymo atveju Jūs gausite pranešimą el. paštu, kad Jūsų užsakymas yra priimtas.
- Po apmokėjimo gavimo gausite pranešimus apie užsakymo vykdymo eigą.
- Jei pasirinkote prekės atsiėmimą mūsų parduotuvėje, atsiimti užsakytų prekių atvykite tik tada, kai mes Jums paskambinsime ar iš Epirkimas.lt gausite el. laišką ar SMS žinutę su informacija, kad Jūsų užsakymas paruoštas atsiimti.
Apmokėjimas už prekes
Epirkimas.lt internetinėje parduotuvėje įdiegta lanksti apmokėjimo už prekes sistema, apimanti visus populiariausius atsiskaitymo būdus.
Taip pat galite apmokėti pasinaudodami kreditinėmis kortelėmis. Jei pageidaujate, galite pasirinkti apmokėjimą per Lietuvos spaudos kioskus.

Mokėjimo būdai
- Mokėjimas bankiniu pavedimu.
- Elektroninė bankininkystė (žinomiausių Lietuvos bankų e. sistemos).
- Mastercard ir Visa debetine ar kreditine kortele.
- Pirkimas išsimokėtinai per "GENERAL FINANCING BANKAS" e. sistemą (plačiau ČIA).
- Lietuvos paštas. Pastarasis metodas parankus tiems, kas nesinaudoja e. bankininkystės paslaugomis.
- Perlo paslaugos.
- Maxima.
- SMS Bank.
- Elektroniniai pinigai.
- Grynais arba banko kortele įsigyjant prekes mūsų parduotuvėje Kaune (kontaktai ČIA).
- Vietoje galima sudaryti lizingo sutartį (sąlygos gali skirtis).

Prekių pristatymo būdai
- Prekių pristatymas į Omniva paštomatus.
- Prekių pristatymas per DPD kurjerį.
- Prekių atsiėmimas mūsų parduotuvėje Kaune (kontaktai ČIA).

Prekių pristatymo kainos
- Nemokamas prekių pristatymas jei užsakymo suma viršija 50€ (pristatymo mokestis įskaičiuojamas į prekės kainą).
- 2.42€ - prekių pristatymas į Omniva paštomatus
- 3.99€ - prekių pristatymas nurodytu adresu per DPD kurjerių tarnybą (į Kuršių Neriją pristatymas kainuoja papildomai 25 €).
- Kainos gali kisti priklausomai nuo prekės svorio.

Prekių pristatymas ir terminai
- Jei Jūsų užsakyta prekė yra Kauno sandėlyje – ją pristatysime Jums per 1-7 darbo dienas.
- Jei Kauno sandėlyje esančios prekės užsakymas pateikiamas iki 12 val., galite tikėtis ją gauti jau kitą darbo dieną.
- Jei apmokėjimas už Kauno sandėlyje esančią prekę buvo gautas ne darbo dieną, galite tikėtis ją gauti antrąją darbo dieną.
- Jei Jūsų užsakytos prekės Kauno sandėlyje nėra, mes su Jumis susisieksime ir informuosime, kad pristatymas gali užtrukti ilgiau.
- Maksimali pristatymo trukmė neturėtų viršyti 3 savaičių.
- Prekių pristatymo terminai taip pat priklauso nuo to, kuriame nutolusiame sandėlyje prekės yra užsakymo metu.
- Pristatymo terminas yra nurodomas prekės kortelėje.
- Jei užsakomos prekės su skirtingais pristatymo terminais, pristatymas vykdomas pagal prekę su ilgiausiu pristatymo terminu.
- Užsakytas prekes iš Epirkimas.lt fizinės parduotuvės būtina atsiimti per 7 d.d. po Epirkimas.lt patvirtinimo (jei nebuvo atskiro sutarimo).

Plačiau apie pristatymą į OMNIVA siuntų terminalus
- Užsakytas prekes gaukite patogiu laiku ir patogioje vietoje visoje Lietuvoje!
- Jūsų užsakytas prekes pristatys mūsų partneris UAB „OMNIVA“.
- Siuntų savitarnos terminalai veikia 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.
- Epirkimas.lt svetainėje į OMNIVA savitarnos terminalą galite užsisakyti prekes, kurių pakuotės dydis yra iki 64 x 38 x 39 cm, svoris neviršija 30 kg.
- Apie į terminalą jam pristatytą siuntą gavėjas yra informuojamas SMS žinute ir (ar) el. paštu.

Plačiau apie pristatymą per DPD kurjerį
- Prekes Lietuvos teritorijoje kurjeris Jums pristatys per 1-7 d.d.
- Lietuvos vietovėse prekės pristatomos darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val.
- Apie numatomą siuntos su užsakytomis prekėmis pristatymo laiką bei siuntos numerį būsite informuoti SMS žinute.
- Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta laiku ir tvarkingai.

SVARBU:
- Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę ir prekių kiekį.
- Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti.
-Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
- Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
- Atsiimant prekes iš kurjerio būtina pateikti užsakyme pateikto asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
- Jei užsakymą formuojate savo vardu, bet prekės atsiimti negalėsite, tuomet užsakyme nurodykite kontaktinį asmenį, kurį įgaliojate priimti Jūsų užsakymą.
- Jei pasirinkote mokėjimą pristatymo metu, būtinai turėkite tikslią užsakyme nurodytą sumą.

Atmintinė DPD siuntų gavėjams

Ši atmintinė yra skirta DPD siuntų gavėjams, kurie priima siuntas iš DPD kurjerio. Gavėjai turėtų atkreipti dėmesį į šiuos esminius dalykus:

1. SUSISKAIČIUOK DĖŽES
DPD kurjerio pristatomas pakuočių (dėžių) skaičius turi būti toks pat koks yra nurodytas kurjerio naudojamame skenerio ekrane. Jeigu pristatomų pakuočių (dėžių) skaičius skiriasi nuo skeneryje nurodyto dėžių skaičiaus – tuomet DPD kurjeris privalo patikslinti pristatomų dėžių skaičių skeneryje.

2. PATIKRINK DĖŽIŲ ETIKETES
Ant DPD pakuočių (dėžių) etiketėse turi būti nurodytas Jūsų adresas, o dėžių numeriai turi atitikti skeneryje nurodytiems pakuočių numeriams.
Jeigu pristatytų pakuočių (dėžių) numeriai skiriasi nuo skeneryje nurodytų dėžių numerių – tuomet DPD kurjeris privalo patikslinti gautų dėžių numerius.

3. APŽIŪRĖK GAUTAS DĖŽES
Pristatomos pakuotės (dėžės) turi būti tvarkingos, t. y. nepraplėštos, nesugniuždytos ir pan. Jeigu prekes pažeistoje pakuotėje yra apgadintos – tuomet su DPD kurjeriu turi būti surašytas „pakuotės pažeidimo aktas“. ”Pakuotės pažeidimo akto“ formą turi DPD kurjeris.

4. TEISINGAI INFORMUOK
Informacija apie neteisingai pristatytas pakuotės (dėžes) turi būti pateikta klientų aptarnavimo skyriui, el. paštu kas@dpd.lt arba tel.: 8-5 210 67 77.
Pateikiamoje informacijoje turi būti DPD pakuotės numeris.

dpd_pristatymas

_____________________________________________________

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI

Pirkimo išsimokėtinai instrukcija PDF formatu
Pirkimo išsimokėtinai instrukcija VIDEO formatu
Informaciją apie prisijungimą / registraciją bei prekių pirkimą rasite ČIA

GENERAL FINANCING BANKO PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI INTERNETU

Kartais vienos ar kitos prekės prireikia visai netikėtai – tuomet ir santaupų nėra, ir greitai sutaupyti nepavyktų.
Pasinaudokite GENERAL FINANCING BANKO PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI paslauga ir įsigykite bet kokią norimą prekę: nuo nešiojamo, stalinio, planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ar laikrodžio, elektrinio paspirtuko, GPS navigacinės sistemos, išmaniųjų namų įrangos, stebėjimo kameros, iki priedų ir aksesuarų.

Pirkinį įsigykite ir naudokitės jau šiandien, o atsiskaitykite vėliau dalimis. Vienu metu galite įsigyti net kelis pirkinius, o pirmąją įmoką atidėti net iki 3 mėn.

Pirkimo išsimokėtinai internetu privalumai:
- greita, patogu ir nesudėtinga – užtruksite apie 15 min.;
- atsakymą dėl kreditingumo įvertinimo ir sutarties sudarymo pateiksime iš karto;
- patys pasirinksite norimą sutarties terminą ir įmokos dydį;
- sutartį pasirašysite elektroniniu būdu – nereikės niekur eiti ir laukti eilėse.

Finansavimo sąlygos:
- finansuosime pirkinio kainą nuo 50 iki 15 000 Eur;
- patys nuspręsite kokį išsimokėjimo terminą pasirinkti (iki 60 mėn.);
- pirmąją įmoką galėsite atidėti iki 3 mėnesių;
- iš karto tapsite prekės savininku;
- naudositės vienu iš plačiausių įmokų surinkimo tinklų.

Pirkimo išsimokėtinai internetu paslauga gali pasinaudoti:
- dirbantys pagal darbo sutartį;
- dirbantys pagal terminuotą darbo sutartį;
- statutiniai valstybės tarnautojai;
- statutiniai valstybės tarnautojai, šiuo metu išėję į pensiją;
- statutiniai valstybės tarnautojai, esantys vaiko priežiūros atostogose;
- tolimųjų reisų vairuotojai;
- dirbantys pagal individualią veiklą ar verslo liudijimą;
- individualių įmonių savininkai;
- ūkininkai;
- gaunantys „Sodros“ mokamas nuolatines išmokas (pensijas, pašalpas ir pan.);
- gaunantys savivaldybės mokamas socialines išmokas;
- gaunantys doktorantūros stipendijas.

Dokumentai, reikalingi pirkimo internetu išsimokėtinai paslaugai**:
- Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė.

*Prireikus, galime paprašyti pateikti papildomų dokumentų.

Norėdami pasinaudoti paslauga, susikurkite pageidaujamų prekių krepšelį, o GENERAL FINANCING BANKAS finansuos bendrą jo sumą.
Visas pirkimo išsimokėtinai internetu sutarties sudarymo ir pasirašymo procesas visiškai nesudėtingas ir saugus.
Elektroniniu būdu pasirašyti dokumentai įgyja tokią pačią juridinę galią, kaip ir pasirašyti ranka.

Pavyzdžiui, skolinantis 500,00 Eur sumą ir sutartį sudarant 6 mėn. metinė palūkanų norma - 2,00 %, sandorio sudarymo mokestis - 0,00 %, mėnesinis tvarkymo mokestis - 0,55 % nuo visos kredito sumos, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma - 13,93 %, mėnesio įmoka - 86,58 Eur (paskutinė įmoka - 86,52 Eur), bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma - 519,42 Eur. Skolinantis kitokią nei 500,00 Eur sumą arba pasirinkus kitokį nei 6 mėn. sutarties terminą - nurodyti dydžiai gali skirtis.

Daugiau apie PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI INTERNETU paslaugą www.gfbankas.lt

Taupykite laiką pirkdami išsimokėtinai internetu!

_____________________________________________________

GARANTIJA, GRĄŽINIMAS

GARANTINIS LAIKOTARPIS

Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.
Juridiniams subjektams garantijos terminas taikomas/netaikomas pagal gamintojų nustatytus garantinius terminus.
Jei Jūsų prekė sugedo garantinio laikotarpio metu, mūsų autorizuoti gamintojo aptarnavimo centrai ją suremontuos nemokamai – tereikia pateikti prekės pirkimo dokumentą.
Pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį) gaunate kartu su įsigyjama preke arba el. paštu, kai gauname Jūsų apmokėjimą už įsigyjamą prekę.

Garantija nėra taikoma:***
- prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
- prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
- prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
- prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
- prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise;***
- kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
- jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
- jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);
- gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
- susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);
- informacijai, saugomai informacijos nešikliuose;
- operacinėms sistemoms, ar kitai programinei įrangai.

***Garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos suderintos su LR Civilinio kodekso 6.333 str. 3 dalimi.
*** Kilus klausimams dėl įgaliotų gamintojų servisų prašome rašyti info@epirkimas.lt arba skambinti telefonu +370 37 331923

Jei autorizuotas aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tokiu atveju iš autorizuoto aptarnavimo centro Jūs gausite pažymą, kurią pateikus mūsų parduotuvėje su pirkimo dokumentu, turite teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią arba grąžinti Jums už prekę sumokėtus pinigus.

Jei autorizuotas aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, tokiu atveju Jūs turite teisę pasirinkti, nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą. Pasirinkus du pastaruosius variantus, kartu su pirkimo dokumentu pristatykite mums autorizuoto aptarnavimo centro pažymą apie tai, jog prekės gedimas yra garantinis. Jei nuspręsite prekę remontuoti, pasakykite apie tai Jus aptarnaujančiam autorizuoto aptarnavimo centro specialistui.

Atkreipkite dėmesį, kad:
- suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos.
- remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str. pažymime, jog tuo atveju, kai pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu kitaip nenurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje.
- visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;
- informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas, per keturiolika dienų (nuo prekės pristatymo dienos) atsisakyti prekės. Ši teisė negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:***
1. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;
2. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
3. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
4. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
5. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
6. sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
7. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
8. sutartims dėl prekių vežimo jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;
9. sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
10. juridiniams asmenims.

***Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 str.

Kai kurių aukščiau išvardintų sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:
1. kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;
2. kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:
a. jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
b. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

Nutarę atsisakyti prekės, turite pateikti tinkamai užpildytą pavyzdinę prekės atsisakymo formą arba pateikti aiškų pareiškimą (el. paštu: info@epirkimas.lt), kuriame būtų išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti prekės.

Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu per 14 (keturioliką) susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta nepasibaigus 14 (keturioliką) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.

Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo mums, mes Jums grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

Per 14 dienų grąžinamos prekės turi būti tvarkingos:
- grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
- prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
- prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
- grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;
- grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
- grąžinant prekes, kurios yra naudojamos kūno higienai, maisto ruošimui, namų ruošai prekės negali būti nei karto naudotos;
- grąžinant kompiuterį, jame negali būti jokios Jūsų paliktos informacijos, programinės įrangos, Jūsų asmeninių nustatymų, turi būti atstatyta gamyklinė programinė įranga;
- grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš pardavėjo;
- pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog:
- Negrąžinsime Jūsų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Jūs aiškiai pasirinkote kitą, negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis prekės pristatymo būdas;
- Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. - Pardavėjas neprivalo tenkinti vartotojo reikalavimo pakeisti arba grąžinti prekių įsigytų fizinėje parduotuvėje, kurios įeina į Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktą.

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (kontaktai ČIA).

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (kontaktai ČIA), jos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:
Tel.: +370 37 331923
El. p.: info@epirkimas.lt
Darbo laikas: I-V 9-18:00 val.
Pilna kontaktinė informacija ir žemėlapio nuoroda ČIA.